Asset 1LOGOТози сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.024-0697-С01 „Измервания и изпитвания на електромагнитна съвместимост“. Цялата отговорност за съдържанието на интернет страницата се носи от „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Project information

EMC Immunity testing

Electrical fast transient/burst immunity test, Surge immunity test, Conducted disturbance measurements Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.