Услуги

Изпитване за ЕМС. Устойчивост.

Още

Услуги

Изпитване за ЕМС. Излъчване.

Още

Услуги

НИРД
Още

Вземете оферта за Вашия проект

Моля, попълнете задължителното поле.

Ние помагаме на физически лица и компании да намерят 100% персонализирана услуга

• Изпитване за ЕМС. Излъчване.

в т.ч. измервания на максимално допустими нива на излъчване, определяне на гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока, както и съвместимост на мултимедийни устройства.

• Изпитване за ЕМС. Устойчивост.

в т.ч. устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси, на отскок, на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета и устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения на напрежението.

• Научно-изследавателска и развойна дейност

приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.

Електрическите съоръжения следва да бъдат проектирани и произведени, като се отчита развитието на съвременните технологии в областта на електрониката.

За голяма част от вече разработените електрически съоръжения разписаните методологии за провеждане на измервания и изпитвания на електромагнитната съвместимост са неприложими. Именно тези устройства са обект на развойната и научната дейност на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, като методологиите биват пригодени за всеки индивидуален случай отделно.

Image

Готови ли сте да работите с нас? Ето най-добрият начин да започнете.

Свържете се с нас :

+359 88 892 2365

Посетете ни :

кв. "Възрожденци" бл. 21, вх. Б, ап. 39, гр. Кърджали 6600